| | | |

Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Dergisi kaynakça yazımında APA 7'ye geçilmektedir.

APA 7 ile APA 6 kaynakça yazımında birtakım değişikliklere gidilmiştir. APA 7 ile gelen değişiklikleri aşağıda görebilirsiniz. PDF versiyonunu indirmek için tıklayın: APA 7 KAYNAKÇA PDF

Temel kaynakların belirtilmesi

Makalenin kaynakçada gösterilmesi

Aktay, S. (2017). How To Organize A Symposium: Tracking Digital Footprints. Turkish Studies, 12(21), 1-14. http://Dx.Doi.Org/10.7827/Turkishstudies.12301

Kitabın kaynakçada gösterilmesi

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Kitap bölümünün kaynakçada gösterilmesi

Aktay, S. (2015). Teknoloji destekli fen bilimleri öğretimi. Ş. S. Anagün & N. Duban (Eds.), Fen Bilimleri Öğretimi (2. basım, ss. 425-454). Anı Yayıncılık.

Başlıca önemli değişiklikler

1. Yayım yeri kaldırılmıştır.

Aktay, S. (2017). Öğrenciler ve aileler için internet el kitabı. Eğiten Kitap.

2. Metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakça gösterirken birinci isim ve diğerleri biçiminde yazılmaktadır.

(Aktay ve diğerleri, 2017)

3. DOI yazımında doi: yazımı kaldırılarak tüm adres yazılmaktadır.

https://Doi.Org/10.11114/Jets.V4i12.1869

4. İnternet sitesi alıntılarında "adresinden alınmıştır" yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın başlığı italik yazılır.

Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır?. Internet Nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

5. Kaynakçada eskiden 7 olan yazar soyisim ve ismin baş harfinin belirtilmesi sayısı 20'ye çıkmıştır.