| | | |

Önemli!

- Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır

- Tüm yazarlar, tespit edilmesi durumunda, hataların geri çekilmesini veya düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür

- Referans listesi yazarlar tarafından sağlanmalıdır

- Mali desteğe ilişkin bilgiler yazarlar tarafından sağlanmalıdır

- Aynı araştırmayı birden fazla dergide yayınlamak yasaktır

İnceleme sürecimiz hakkında da bilgi edinebilirsiniz


Gönderilen makaleler İngilizce yazılmalıdır.

İşte derginin rehberi:

Özet 150-250 kelime olmalıdır.

Makaledeki tüm paragraflar gerekçelendirilmelidir.

ITEJ Journal'a gönderilen makaleler APA 7 formatında oluşturulmalıdır.

Yayın Etiği

- Yayıncılar ve editörler, araştırma suistimalinin meydana geldiği yerlerde makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve önlemek için makul adımları atacaklardır.

- Hiçbir durumda yayıncı veya editörler bu tür bir suistimali teşvik edemez veya bu tür bir suistimalin gerçekleşmesine bilerek izin veremez.

- Bir derginin yayıncısının veya editörlerinin herhangi bir araştırmanın suistimali iddiasından haberdar edilmesi durumunda, yayıncı veya editör iddiaları uygun şekilde ele alacaktır.

- Dergi gerektiğinde makaleleri geri çekebilir veya düzeltebilir.

- Yayıncılar ve editörler her zaman gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlayabilirler.

Telif hakkı ve lisanslama

ITEJ Journal'da yayınlanan makaleler ücretsizdir ve okunabilir, paylaşılabilir ve indirilebilir.APA 7 yazımı konusunda aşağıdaki kaynağa ulaşabilirsiniz:

APA 6 kılavuzu

2020 Aralık sayısı dahil olmak üzere APA 7 kullanılacaktır.

APA 7 ile gelen değişiklikler için lütfen okuyunuz: Web versiyon: APA 7 Kaynakça PDF Versiyon: APA 7 Kaynakça