| | | |

Makale Gönderme Kılavuzu ve Şablonunu İndir

Sunulan yazılar İngilizce olarak yazılmalıdır.
Derginin rehberi:
Özet 150-250 kelime olmalıdır.
Makaledeki tüm paragraflar iki yana yaslı olmalıdır.
ITEJ Dergisi'ne sunulan makaleler, APA 6 formatında oluşturulmalıdır.

APA 6 yazımı konusunda aşağıdaki kaynağa ulaşabilirsiniz:
APA 6 kılavuzu
Web
Analytics